عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش افزوده اقتصادی [1]

شرکت استرن استوارت که یک شرکت مشاوره ای مدیریت می باشد، مبتکر EVA می باشد و ادعا می کند که: سود هر سهم ، سود و رشد سود، شاخص های گمراه کننده ای برای ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشند و بهترین شاخص اندازه گیری عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. آنها همچنین مدعی شدند که ارزش افزوده اقتصادی ارتباط نیرومندی نسبت به هر شاخص دیگر با ایجاد ثروت برای سهامداران در طول زمان دارد.مجله فور زیرا [2] در اکتبر 1996بیان می کند که: ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد گردید.

استرن و استوارت به تازگی مفهوم سود اقتصادی را متداول ساخته و تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی آنرا در دنیای تجارت معرفی کرده می باشد. EVA به عنوان یک ابزار مدیریتی چند جانبه به گونه بسیار مثبتی به ژورنالهای تجاری، مطبوعاتی و مالی راه یافته می باشد، به خصوص EVA  به عنوان ابزاری برای جبران خدمت مدیران و تصمیم گیری در زمینه بودجه بندی سرمایه ای مورد بهره گیری قرار می گیرد. EVA  در دنیای آکادمیک مدیریت مورد تحسین واقع شده و به وسیله شرکت های سرمایه گذاری برای اهداف تجزیه و تحلیل مالی بر حسب اینکه آیا آنان سرمایه گذار خوبی هستند یا خیر بهره گیری می گردد. EVA   متداول ترین و عام ترین معیار سود اقتصادی می باشد  که در حال حاضر هست ، البته انتقاداتی بر آن وارد شده می باشد. مفهوم می باشد که گفته گردد EVA معیار جدیدی نیست بلکه ارائه همان مفاهیم قبلی به صورت دیگرارزش افزوده اقتصادی ، سود باقی مانده ای می باشد که به وسیله کسر کردن هزینه سرمایه از سود عملیاتی که تنها مقیاس عملکردی می باشد که ارتباط مستقیم با ارزش بازار دارد و به وسیله ارزش افزوده اقتصادی می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را تبیین داد. EVA برای موارد زیر کاربرد دارد :

1- بودجه بندی سرمایه ای                   2- ارزیابی عملکرد

 

R= نرخ بازده سرمایه

NOPAT      = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات

C =   نرخ هزینه سرمایه

CAPITAL = سرمایه

مثال: سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات 250 دلار سرمایه 1000 دلار هزینه سرمایه 15% پس r =%25 و ارزش افزوده اقتصادی برابر 100 دلار (استوارت، 1991،ص87)1.

EVA با در نظر داشتن نظر استوارت از ارتباط زیر محاسبه می گردد:

سود عملیاتی پس از کسر مالیات = مالیات- هزینه های عملیاتی- فروش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش افزوده اقتصادی = هزینه سرمایه- سود عملیاتی پس از کسر مالیات

ارزش افزوده اقتصادی از طریق زیر قابل افزایش می باشد:

1- افزایش کارایی عملیاتی، افزایش بازده سرمایه.

2- بکارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان بازده آن بیشتر از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت باشد.

3- سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به بهره گیری مؤثر از منابع

4- کاهش هزینه سرمایه که به دو طریق می توان آن را انجام داد:

الف- بهره گیری بیشتر از بدهی ها: بدهی ها به دو دلیل ارزان تر هستند: اول اینکه زیرا وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد، پس بازده مورد توقع کمتری دارد. دوم اینکه بهره وام صرفه جویی مالیاتی دارد.

ب- کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند، زیرا با کاهش ریسک بازده مورد توقع سهامداران و وام دهندگان کاهش می یابد، راه های کاهش ریسک مانند پیش فروش محصولات، بیمه کردن دارائی ها پیش روی خطر آتش سوزی و … می باشد (جهان خانی، 1374، ص 125)2.

[1] – Economic Value added(EVA)

[2] – Fortune

  1. 1. Stewart, G,1991,p87

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA