عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

2 علت های مطرح شده EVA

اصلی ترین علتی که موجب مطرح شدن EVA گردید، به ضعف های موجود در روش های ارزیابی عملکرد مربوط می گردد. معیارهایی همچون سود، رشد سود، سود هر سهم، سود تقسیمی و نرخ بازده حسابداری، نرخ بازده سرمایه گذاری، بواسطه بهره گیری از سود حسابداری دارای ایراداتی هستند، زیرا سود حسابداری در اثر موارد زیر قابل تغییر میباشد:

1- روش ارزیابی موجودی ها: مثلاً تغییر از روش FIFO  به LIFO  موجب ایجاد سودهای متفاوتی خواهد گردید.

2- روش استهلاک سرقفلی: در بحث مربوط به ادغام شرکت ها می توان از روش اتحاد منافع یا خرید بهره گیری نمود، در روش اتحاد منافع استهلاک منافع، استهلاک سرقفلی، مطرح نمی باشد اما در روش خرید موجب کاهش سود می گردد، البته (در حال حاضر روش اتحاد منافع کابرد ندارد).

3- هزینه پژوهش و توسعه: احتساب این هزینه ها به عنوان دارایی یا هزینه سال جاری سود را افزایش یا کاهش می دهد.

4- روش های استهلاک دارایی ثابت: بهره گیری از روش های مختلف استهلاک مانند خط مستقیم، نزولی، مجموع ارقام سنوات و…؛ موجب هزینه استهلاک متفاوت و در نتیجه باعث ایجاد سودهای متفاوت خواهند گردید.

5- ذخایر: همه ساله شرکت ها مجاز به در نظر گرفتن ذخیره های برای مطالبات مشکوک الوصول موجودیهای کم ارزش می باشند. اندازه این ذخایر به قضاوت و برآورد معقول مدیران بستگی دارد و طبیعی می باشد که سود در معرض این قضاوت و برآورد می باشد.

علاوه بر موارد فوق نکته اساسی در مورد سود این می باشد که صرف مبلغ سود نمی تواند بیانگر تعیین ارزش یک شرکت و اندازه موفقیت مدیریت باشد، زیرا علاوه بر مبلغ سود ، کیفیت سود نیز مهم می باشد. مهم این می باشد که سود با چه اندازه سرمایه گذاری حاصل شده می باشد و هزینه سرمایه چقدر بوده می باشد.

 

1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش[1]

مدیریت فرایندی می باشد که منابع، در مسیر اهداف به شکل کارآمد و مؤثر به کار گرفته می گردد و رضایت همه ذینفعان به کار گیری روش ها و انجام مؤثر و کارآمد وظایف مدیریت بستگی دارد. پس به تفکر مدیریت بستگی دارد. درنتیجه تفکر مدیریت بایستی در جهت تأمین رضایت همه آنها ساماندهی گردد، محوریت این تفکر ارزش آفرینی می باشد که در ادبیات تحت عنوان مدیریت مبتنی بر ارزش معرفی شده می باشد.

مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر فعال در بنگاه های اقتصادی و سازمان ها این موضوع را القاء می کند که بیاموزد، تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش و ارتقاء آن در شرکت اولویت بندی نماید، مفهوم عینی این تفکر بدین معنی می باشد که همه فرایندها و نظام های اساسی به سمت ایجاد ارزش آفرینی بایستی جهت گیری شوند. پس مدیریت مبتنی بر ارزش تفکر جدیدی تلقی می گردد. پویا و دینامیک می باشد و فرایندی اقدام می گردد و در  زنجیره ارزش[2] معنی پیدا می کند.

[1] – Value Based Management »www. Cej. Org/ vbm / articles – vbm / cwp – vbm . him«

[2] – Value chain

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA

 دانلود رایگان فایل پایان نامه ارشد

پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید