شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3-2 بازده فروش[1]

نسبت سود عملیاتی به در آمد را بازده فروش گویند.

ROS   یکی  از اجزا ROI    در روش تحلیلی سود آوری دوپونت می باشد.

در مورد بازارهایی که محدودیت در آمدی هست، ROS یک معیار مناسب می باشد.

 

4-3-2 سود هر سهم

=  سود هرسهم
سود عملیاتی

درآمد فروش

مانند شاخص های سنتی و متداول سنجش عملکرد می باشد که برای ارزشیابی قیمت سهام کار برد دارد و به صورت ریالی اظهار می گردد. این نسبت از تقسیم سود خالص سهامداران عادی بر تعداد سهام به دست می آید..

 

 

نتیجه نسبت، نشان می دهد که: به ازای یک سهم چه اندازه عایدی به دست آمده می باشد و هر چه قدر نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت بوده می باشد. از این نسبت برای ارزشیا بی سهام نیز بهره گیری می گردد که با در نظر داشتن قیمت بازاری سهام(قیمت معاملاتی سهم) ، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می گردد.

 

5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم

قیمت به عایدی هر سهم، شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه می باشد و از ارتباط زیر برای محاسبه ان بهره گیری می گردد.

 

نتیجه این نسبت  مرتب اعلام می گردد و نشان می دهد که به ازای عایدی هر سهم،سهام در بازار سرمایه، به چه قیمتی معامله شده می باشد و در نتیجه هر چه نسبت بالا باشد گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه می باشد. از این معیار برای محاسبه ارزش سهم در آینده بهره گیری می گردد. این نسبت نشان می دهد که سرمایه گذاران حاضرند چند برابر سود گزارش شده برای هر سهم را برای قیمت سهام پرداخت نمایند.شرکت هایی که دارای جایگاه انحصاری می باشند، به دلیل جایگاه ویژه خود برای انجام سرمایه گذاری با بازده بالا از نسبت P/E بالایی برخوردار می باشند. این نسبت معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست و ایرادات آن به تبیین زیر می باشد:

1- مخرج کسر تابعی از سود حسابداری می باشد، پس تمام ایراداتی که به سود حسابداری وارد می باشد به این نسبت هم مربوط می گردد.

2- برای شرکت هایی که سود آور نمی باشند، این نسبت بی معنی می باشد. مثلاً اگر سود شرکتی ،مساوی صفر باشد این نسبت به سمت بی نهایت میل می کند و همچنین P/E برای شرک های زیان ده بی مفهوم می باشد، زیرا صورت کسر یک عدد مثبت و مخرج یک عدد منفی می باشد.

3- معمولاً در بورس های معتبر دنیا P/E  را با شاخص های خاصی مقایسه می کنند. مثلاً در بورس آمریکا ، قیمت  P/Eشرکتها را با شاخص S&P (میانگین P/E برای 1500 شرکت آمریکایی مقایسه می کنند). متأسفانه در بورس ایران چنینی شاخصی وجود ندارد. با در نظر داشتن مطالب فوق می توان گفت نسبت P/E نمی تواند معیار مناسبی برای جهت ارزیابی باشد.

اصولاً معیارهای که تا کنون در ارتباط با تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران مطرح شده می باشد را می توان به دو دسته طبقه بندی نمود. یک دسته که از آنها به عنوان مدلهای حسابداری نام برده شده می باشد و دیگری تحت عنوان مدلهای اقتصادی.

در مدل حسابداری ارزش سهام یک شرکت از حاصلضرب دو عدد به دست می آید. عامل اول سود[2] شرکت و عامل دوم ضریب تبدیل[3] سود به ارزش. در مدل اقتصادی  ارزش سهام یک شرکت تابعی از قدرت کسب سود  دارائیهای موجود و سرمایه گذاری های بالقوه آن و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت می باشد. در مدل حسابداری ارزش یک شرکت تابعی از معیارهای مختلف نظیر سود ، سود هر سهم، نرخ رشد سود[4] ، بازده حقوق صاحبان سهام[5]، ارزش دفتری[6]، جریان های نقدی[7]   و سود تقسیمی[8] ، عرضه و تقاضای سهام می باشد.

[1] – Return on Sales(ROS)

[2] – Earning

[3] – P/E

[4] – Growth Erning Rate

[5] – Return on Equity

[6] – Book Value

[7] – Cash Flows

[8] – Dividends

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA