عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم

گرچه سود هر سهم یک معیار عامه پسندیده تری برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد، اما دارای همان ایرادات وارد بر سود کل می باشد. معیار سود هر سهم از آن جهت ممکن می باشد گمراه کننده باشد که بعضی از مدیران شرکت هایی که به سود هر سهم اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکت های دیگر می پردازند که سود هر سهم آنها بالا رود، اما بایستی توجه داشت که معیار صحیحی نیست زیرا هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن می باشد سود هر سهم کاهش یابد. بایستی مطالعه کنیم که این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می گردد (ارزشی که به دست می آوریم بیش از پولی می باشد که می پردازیم یا نه) ، مدیران شرکت های که در بورس هستند نگران این مطلبند که: اگر سود هر سهم آنها کاهش یابد قیمت سهام انها پایین می آید، در حالی که به عقیده نویسنده ، دو گروه افراد در بازار سهام وجود دارند:

1- گروه عوام که عقیده دارند کاهش EPS خبر بد می باشد.

2- خبر نگاران که بیشترین توجه آنها به پتانسیل و رشد و جریان نقدی می باشد، اینها عقیده دارند اگر ادغام مناسبی هست، بایستی صورت گیرد (راهنمای رودپشتی،1386،ص172)1.

 

3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود

بعضی از متخصصین امور مالی، رشد سود رایک شاخص گمراه کننده برای تعیین عملکرد شرکت می دانند، اگر چه این حقیقت هست که شرکت هایی که سهام شان با ضریب  P/E بالایی به فروش می رسد، شرکت هایی با رشد سریع هستند اما رشد سریع ضمانتی برای ضریب P/E بالا نیست و نرخ رشد به تنهایی معیار مناسبی نمی باشد.نرخ رشد تابعی از این دو عامل می باشد:

1- اندازه سرمایه گذاری                  2- نرخ بازده سرمایه گذاری

سرمایه گذاری موقعی خوب می باشد که بازده (r) آن بیش از هزینه بکار گرفته شده (c) باشد.

 

4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری

شرط موفقیت در جذب سرمایه و ایجاد شرکتی که ارزش آن بیشتر از سرمایه بکار گرفته شده آن باشد، تحصیل نرخ جذب بازده سرمایه گذاری بیشتر می باشد و به تنهایی معیار کاملی برای تعیین عملکرد شرکت ها نیست و دارای ایراداتی به تبیین زیر می باشد:

2- نکته دیگری که بایستی به آن توجه داشت این می باشد که به حداکثر رساندن نرخ بازده هدف مناسب برای مدیران  نمی باشد، زیرا یک واحد سود آور ممکن می باشد به مقصود حداکثر کردن نرخ بازدهی از بعضی از فرصتهای سرمایه گذاری خوب اجتناب نماید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA