عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ـ تعریف واژه­ها و اصطلاحات

بازارسرمایه

بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هایی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت)به شمار می رود . از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند ، پس اندازهای افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه ، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند  (راعی و تلنگی ، 1387،ص44-42 )[1].

عرضه عمومی اولیه[2]

در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت­ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی­های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه انجام می شود (راعی و تلنگی، 1387،ص 42)[3].

بازده سهام[4]:

بازده در فرآیند سرمایه­گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می­کند و پاداشی برای
سرمایه­گذاران محسوب می­گردد. بازده ناشی از سرمایه­گذاری برای سرمایه­گذران مهم می باشد، برای این که تمامی بازی سرمایه­گذاری به مقصود کسب بازده صورت می­گیرد. یک ارزیابی از بازده

تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) می باشد که سرمایه­گذران می­توانند برای مقایسه سرمایه­گذاری­های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه­گذاری، اندازه­گیری بازده واقعی لازم می باشد.

مخصوصاً این که مطالعه بازده به گذشته در تخمین و پیش­بینی بازده­های آتی تأثیر زیادی دارد (شباهنگ، 1375، ص 4)[5].

بازده غیرعادی[6]:

از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار محاسبه می­گردد (پارساییان ، 1385 ، ص227)[7].

بازده واقعی (تحقق یافته)[8]:

بازدهی می باشد که واقع شده یا بازدهی می باشد که کسب شده و به وقوع پیوسته می باشد (راعی و سعیدی، ص 118)[9] .

یکی از روش­های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش می باشد که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود دریافتی در طی سال را مد نظر قرار می­دهد (دوانی، 1381، ص 57)

بازده مورد انتظار[10] :

بازده مورد انتظار بازدهی می باشد که سرمایه­گذران انتظار دستیابی به آن را برای این که احساس کنند به اندازه کافی پاداش دریافت نموده­اند، دارند (رهنمای رودپشتی و دیگران، 1386،ص 10)[11].

خطای پیش­بینی سود[12]:

به عنوان تفاوت بین سود واقعی کسب شده و سود پیش­بینی شده (مورد انتظار) تعریف
می­گردد (کوتاری، 2001، ص 11)[13].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوع صنعت[14]:

عبارتست از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیّتش در آن گروه طبقه­بندی می­گردد. به اظهار دیگر صنعت عبارتست از گروه شرکت­هایی که محصولات آن­ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.

2- Initial public offering

4 – Stock return

[6] . abnormal return

[8] . Actual retarn

[10] . expected return

[12] . earniny per share forecast Error

[13]. Kptari

[14] . Industry

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.


دیدگاهتان را بنویسید