عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )

بعضی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

عبارتند از : نرخ بازده سرمایه گذاری ، سود باقیمانده و نرخ بازده فروش، ارزش افزوده اقتصادی1  و ارزش افزوده بازار2 و شاخص جامع عملکرد 3 ، شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرایند ارزیابی ، به مقصود آگاهی از اندازه ارزش آفرینی  بنگاههای اقتصادی،  در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کار بست گسترده تری برخوردار شده می باشد؛ که قضاوت آگاهانه و پایدار سودمندتر می باشد زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد (رهنمای رود پشتی، 1386 ، ص 360)4.

سؤال اصلی این می باشد که سهامداران برای سنجش عملکرد، بایستی از کدام معیار بهره گیری کنند. روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد قیمت سهام می باشد ، اما معیار قیمت سهام از یک ضعف برخوردار می باشد،  زیرا بعضی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه و جهان خارج از کنترل مدیران می باشد. پس معیارمورد بهره گیری بایستی از دو ویژگی زیر  برخوردار باشد.

1- در معرض تمام عوامل که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند نباشد.

2- بیشترین ارتباط را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشد.

این ویژگی اصلی ترین تنشی می باشد که یک معیار عملکرد خوب،  بایستی آنرا حل کند.

تحقیقات صورت گرفته توسط استیوارت نشان داده می باشد که از بین معیارهای EVA ، رشد فروش، رشد سود، ROE, ROI؛ EVA بالاترین ارتباط را با تغییرات ارزش بازار سهام دارد و می تواند بیشتر از 50% تغییرات در این عامل را تشریح نماید. اگر به تاریخچه مدلهایی که به مقصود ایجاد ارزش به وجود آمده اند. نظری بیندازیم می توان سیر تاریخی این مدلها را ترسیم نمود.5

 

 

دهه 1990                                            دهه 1980

– ارزش افزوده اقتصادی (EVA)      – نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری                                                                                          – معیارهای ارزیابی متواز                   (BCS)  – بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)

– ارزش افزوده بازار         (MVA)

 

 

دهه 1970                                                  دهه 1920

– سود هر سهم                           (EPS)         – سیستم دو پونت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– ترکیب حقوق صاحبان سهام                          – نرخ بازدهی سرمایه گذاریها  (ROI)

 

                                                    

  1. 1. EVA
  2. 2. MVA

3 – Blanced  scorececard (BSC)

5 – heriot  , Measuring performance by niall lothion, BA, CA

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA