عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2فرآیند عرضه اوراق بهادار

زمانیکه شرکتی خواهان عرضه سهام خود به عموم باشد ، معمولآ اولین گامی که بایستی بردارد این می باشد که با موسسه تامین سرمایه ای مذاکره گردد تا بتواند از خدمات تخصصی آنها در زمینه انتشار ، توزیع و فروش اوراق بهادار بهره مند گردد انتخاب موسسات تامین سرمایه مستلزم تشکیل جلساتی می باشد که آن را جلسات قبل از عقد پذیره نویسی می نامند. مطالب عمده ای که در این جلسات مطرح می گردد شامل مبلغی می باشد که بایستی تامین مالی گردد ، نوع اوراق بهاداری که بایستی منتشر گردد ، مطالعه وضعیت احتمال در مورد فروش اوراق و مطالعه ساختارمالی شرکت می باشد . در این مرحله وضع مالی و آینده شرکت مورد مطالعه قرار می گیرد و ناشر اوراق بهادار با موسسات تامین سرمایه در خصوص موارد فوق به توافق می رسد . حاصل این جلسات قرارداد پذیره نویسی اوراق بهادار می باشد که در این قرارداد در مورد کلیه شرایط انتشار اوراق بهادار به غیر از قیمت توافق به اقدام می آید و رویدادهای غیره منتظره و احتمالی که ممکن می باشد وقوع آنها در بازار سرمایه باعث ناتوانی در انجام تعهدات گردد نیز در این قرارداد پیش بینی می گردد . همچنین دراین قرارداد مواردی که ممکن می باشد باعث گردد تا قرارداد از درجه اعتبار ساقط گردد در قالب بندها و تبصره هایی پیش بینی می گردد . به همین مقصود ناشر، قراردادی را با مدیر پذیره نویسی منعقد می نماید . مدیر پذیره نویسی شخصی می باشد که به ناشر در فروش اوراق بهادار کمک می نماید . مدیره پذیره نویس عملیات ناشر و صورتهای مالی وی را مورد مطالعه قرار می دهد تا ازاین طریق بتواند به توافقی با ناشر در خصوص نوع اوراق بهاداری که می خواهد به فروش برسد ، قیمت عرضه اولیه و ما به ازای پرداختی به پذیره نویسان دست یابد . ناشر اوراق و مدیر پذیره نویسی در آغاز بایستی برروی موضوعات زیر بحث و توافق نمایند :

  • مبلغ وجه نقدی که شرکت خواهان جمع آوری آن می باشد
  • نوع اوراق بهاداری که انتشار خواهد پیدا نمود
  • شیوه پذیره نویسی

زمانی که بین انتشاردهندگان اوراق بهادار و موسسات تامین سرمایه ( پذیره نویسان ) توافق لازم به اقدام آمد موسسات تامین سرمایه تمامی اطلاعات مورد نیاز را به سازمان بورس اوراق بهادار تحویل می نماید. اسناد مربوطه شامل اطلاعاتی در مورد عرضه سهام ، صورتهای مالی ، نحوه مدیریت و هر نوع مسائل قانونی در خصوص نحوه بهره گیری از وجوه و مدیریت داخلی می باشد . کمیسیون بورس اوراق بهادار[1]پس از دریافت اسناد و مدارک دوره ای را به نام  دوره سکون [2] اعلام می نماید . در این دوره در مورد صحت و سقم اطلاعات بررسیهای لازم به اقدام می آید . زمانیکه کمیسیون اوراق بهادارعرضه اولیه سهام در بورس را تایید نمود ، تاریخی را برای عرضه اولیه سهام در بورس مشخص می نماید که به آن تاریخ   موثر [3]می گویند. طی زمانی که برای دوره سکون مشخص گردیده می باشد پذیره نویسان گرد هم آمده که به آن پیش آگهی پذیره نویسی سهام[4]  گفته می گردد . در این پیش آگهی ، چشم اندازو تمامی اطلاعات مربوط به شرکت به استثنای قیمت عرضه اولیه و تاریخ موثر ارائه می گردد . هدف پذیره نویس و ناشر اوراق بهادار از انتشار پیش آگهی پذیره نویسی ایجاد علاقه و توجه سرمایه گذاران به عرضه اولیه در بورس می باشد . آنها همچنین سمینارهای تبلیغاتی [5]را باحضور سرمایه گذاران نهادی برگزار می نماید . همزمان با نزدیک شدن تاریخ موثر یعنی تاریخی که در آن عرضه اولیه سهام در بورس صورت می پذیرد ، پذیره نویس و مدیران شرکت در خصوص قیمت اولیه تصمیم گیری می نماید . خاطر نشان می گردد که تعیین قیمت عرضه سهام بستگی به عواملی همچون شرایط فعلی بازار ( به عنوان مهمترین عامل )  ،عرضه کننده سهام و اندازه موفقیت سمینارو گروههای تبلیغاتی دارد . با این تفاصیل منافع دو طرف حکم می نماید که تصمیم مناسب و عملی را اتخاذ نمایند . شکل زیر نمای کلی از فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس را نشان می دهد.

1-Stok Exchangs Commission

2-Cooling Of fPeriod

3-Effective Data

4-Red Herring Preliminary Prospectus

5-Road DogAnd Pony Show

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1  اهداف پژوهش

در این پژوهش قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده می باشد مورد اندازه گیری قرار می گیرد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اولیه پژوهش : تعیین اندازه تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران

هدف ثانویه پژوهش : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه  ناشی از قیمت عرضه اولیه