عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه

براساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می­رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه ­گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند می باشد. فقط کافی می باشد در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش­بینی­ها در اثر دریافت آن­ها وجود نخواهد داشت و پس باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد گردید و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچ گونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه­گذاران شوند، به علاوه اندازه و درجه مفید بودن می­تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه­گیری شوند (محمدی، 1389، ص 16)1.

نتایج مطالعه ارتباط بین سود، نرخ بازده غیر عادی و حجم فعالیت که از سوی بال و براون انجام گرفت این بود که بین سود و بازده غیرعادی ارتباط معناداری هست و سود اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می­کند. از طرفی سود می­تواند عاملی در تعیین قیمت سهام باشد، زیرا بر اساس فرضیه بازار کارا، اطلاعات ممکن می باشد از منابع دیگر کسب شوند و تأثیر لازم را بر قیمت سهام بگذارند. اگر چه از دیدگاه محتوای اطلاعاتی، مفهوم سود سودمندی فعالیّت حسابداری را توصیف می­کند، امّا از دیدگاه معیار اندازه­گیری بنیادی ارزش سهام، کماکان مورد تردید می باشد. بر اساس مفروضات بازار کارای سرمایه که پژوهش­های تجربی نیز مؤید آن می باشد، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد (خالقی مقدم، 1377،ص99)2.

پس انتظار می­رود در مورد شرکت­های جدیدالورود به بورس سودهای پیش­بینی شده همراه با محتوای اطلاعاتی باشد. معمولاً اطلاعات صورت­های مالی به صورت خالص به پیش­بینی­های زیر در مورد رفتار سرمایه­گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورت­های مالی محدود می­گردد. (نوروزبیگی، 1386، ص 175)3.

  1. سرمایه­گذاران درمورد بازده مورد انتظار و ریسک دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان می باشد تا این که سود جاری شرکت اعلام گردد (که سرمایه­گذاران در باورهای خود تجدید نظر خواهند نمود.). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان می باشد، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین همانند باشند، زیرا سرمایه­گذاران در برابراطلاعاتی که کسب می­کنند و نیز از نظر توانایی تفسیر متفاوتند.

 

هم چنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که درمورد قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت نظیر بازده آینده اوراق بهادار، تا حدودی به سودآوری آن بستگی دارد.

  1. پس از اعلام سود خالص سال جاری، بعضی از سرمایه­گذاران در صدد برمی­آیند اطلاعات بیشتری بدست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میّسر خواهد گردید. برای مثال اگر سود خالص بالا برود یا از مقدار مورد انتظار بیشتر باشد این می­تواند به عنوان خبر خوبی به حساب آید.

اگر وضع بدین گونه باشد سرمایه­گذاران با بهره گیری از نظر بیز[1] در باورهایی که درمورد بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت دارند تجدید نظر خواهند نمود. بعضی از سرمایه­گذاران (کسانی که در مورد سود خالص جاری انتظارات بالاتری داشتند) احتمالاً همین عدد سود خالص را به عنوان یک خبر بد تفسیر خواهند نمود.

  1. سرمایه­گذارانی که در باورهای خود نسبت به سودآوری آینده و بالا رفتن بازده شرکت تجدید نظر کرده­اند تمایل بیشتری نشان می­دهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت کنونی بازار خریداری کنند و کسانی که در بازار در باورهای خود در جهت عکس تجدید نظر کرده­اند اقدام عکس گروه دوّم را انجام خواهند داد. ارزیابی سرمایه­گذاران در مورد ریسک این سهام مورد تجدید نظر آنان قرار خواهد گرفت.
  2. ما انتظار داریم پس از اعلام سود خالص شاهد این موضوع باشیم که معامله بر روی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این، هر قدر تفاوت در باورهای پیشین سرمایه­گذاران و تفسیرهایی را که بر اساس اطلاعات مالی کنونی انجام می­دهند، بیشتر باشند، حجم این معاملات بیشتر خواهد گردید. اگر سرمایه­گذاران سود خالص گزارش شده را به عنوان خبر خوب تفسیر کنند (و در نتیجه بر انتظاراتی که درمورد بازده و سوددهی آینده شرکت دارند بیفزایند) کسانی را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می­کنند. در چنین شرایطی ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام شرکت باشیم. پس سود به عنوان یکی از اطلاعاتی می باشد که تغییرات قیمت سهام را موجب می­گردد. بازده سهام شامل سود تقسیمی و قیمت سهام می باشد در نتیجه هر عاملی ثروت سهامداران را افزایش خواهد داد که سبب افزایش قیمت سهام واحد تجاری گردد، از این رو سود همواره مورد توجه سرمایه­گذاران می باشد.

1 . Bayes

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید