عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 بازار مالی

بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته­ای می باشد که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می­گیرد. بدیهی می باشد که در این بازارها اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه­های اقتصادی و دولت تشکیل می­دهند (راعی و تلنگی، 1387، ص6)1.

بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس­انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت­های سرمایه­گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم
می­کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می­گردد، که در واقع ادعایی می باشد نسبت به در آمدهای آتی دارایی­های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده می باشد (شباهنگ، 1375، ص 13)1.

 

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه­بندی می­گردد. بازار مالی بر حسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول

بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می­باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس­انداز یا سپرده­های بانکی، در اختیار واحدهای اقتصادی قرار
می­گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می­گردد.

 

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه

بازار سرمایه، بازاری برای دارایی مالی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می­گردد و از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت­های سرمایه­گذاری مناسب­تر و نیازمند به تأمین مالی بلند مدت می­باشند، پس اندازهای افراد به

سرمایه­گذاری تبدیل می­گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می­کند. بازارهای سرمایه به دو بخش اصلی تقسیم­بندی می­گردند: بازار اوّلیّه و بازار ثانویّه. در بازارهای اوّلیّه، اوراق بهادار انتشار یافته توسط شرکت­ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی­های مالی شرکت با منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می­گیرد. در بازارهای ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده­اند، مبادله می­شوند (عبده تبریزی، 1376،ص 18)2.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.


دیدگاهتان را بنویسید