عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

قرار گرفتن اقتصاد در دوره گذار،‌وضعیت خاصی را به وجودمی آورد که ارزشیابی و تعیین قیمت پایه مناسب برای واحدهای اقتصادی را بسیار دشوار می سازد . در جریان واگذاری شرکتها،عرضه کنندگان یا فروشندگان سهام احتمالاً از دو لحاظ مورد انتقاد قرار گیرند: عده ای آنها را از لحاظ گران فروشی و عده ای آنها را از لحاظ ارزان فروشی مورد انتقاد قرار دهند. برای ارزشیابی سهام دورویکرد کلی هست : عده ای عقیده دارند که قیمت سهام شرکت معمولا از قیمت اجزاء داراییهای آن از قبیل زمین ،‌ ساختمان ، ‌تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی بدست می آید ( رویکرد اول )، و عده ای دیگر بر این باورند که ارزش سهام یک شرکت برابرارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای نقدی حاصل از آن می باشد که با در نظر داشتن عامل ریسک تامین مالی بدست آمده باشد ( رویکرد دوم ). به بیانی دیگر داراییهای یک شرکت موقعی می تواند ایجاد ارزش نماید که مدیریت شرکت از آن داراییها به نحو مطلوب بهره گیری کند و بازدهی خوبی را عاید سهامدار آن شرکت نماید پس اگر به خاطر عوامل بیرونی یا درونی شرکت ،سطح سود آوری در حد پایین و امید بهبود سود آوری نیز ضعیف باشد ارزش سهام آن شرکت در حد بسیار پایینی خواهد بود . تعیین ارزش و قیمت گذاری سهام شرکتها بر اساس رویکرد دوم به دلیل متفاوت بودن جریانهای نقدی در سالهای مختلف مشکل می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

حتی در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته دارند و بیش از 200 سال می باشد که سهام شرکتهای آنها مورد ارزیابی و معامله قرار می گیرند تعیین ارزش سهام با معضلات فراوانی همراه می باشد (امیر خانی، 1376، ص12)1 .

پس در عرضه عمومی سهام قیمت گذاری آن نیزباید با دقت انجام گردد ، اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد ، این امر موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکتها می گردد ، اما اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش نیابد و یا اینکه کاهش یابد، این امر موجب ضرر و زیان مردم می گردد و عرضه کنندگان و فروشندگان سهام از لحاظ گران فروشی سهام مورد انتقاد قرار می گیرند و برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می گردد به همین دلیل لازم می باشد بدانیم که خرید سهام از محل عرضه اولیه سهام چه تاثیری بر بازده و افزایش ثروت سهامداران دارد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1  اهداف پژوهش

در این پژوهش قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده می باشد مورد اندازه گیری قرار می گیرد .

هدف اولیه پژوهش : تعیین اندازه تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران

هدف ثانویه پژوهش : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه  ناشی از قیمت عرضه اولیه


دیدگاهتان را بنویسید