عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1 اظهار مسئله

گزارش­های مالی از مهمترین فرآورده­های سیستم اطلاعاتی حسابداری می باشد که برای گروه­های مختلفی از بهره گیری­کنندگان برون سازمانی، اطلاعات مالی را در چارچوب مشخصی ارائه می­کند که این اطلاعات در تعیین قیمت سهام بی­تأثیر نیست. تغییرات قیمت سهام شرکت­ها تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد. یکی از عوامل موثر بر طریقه قیمت سهام یک شرکت نشانه­ها و علائمی می باشد که به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می­یابد و در دسترس سرمایه­گذاران قرار می­گیرد. مانند اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها، صورت­های مالی اساسی و اعلان سود پیش­بینی شده هر سهم برای سال آینده می باشد. این اطلاعات حسابداری تأثیر مهمی در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران در خصوص خرید، فروش و نگهداری سهام دارند.

پیش­بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه­گذاران مدیران، تحلیل­گران، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده می باشد. بنا براین پیش­بینی عنصر کلیدی در تصمیم­گیری­ها می باشد.

از طرفی خرید سهام شرکت­های جدیدالورود به بورس، نسبت به سایر شرکتها فرآیندی مخاطره آمیز می باشد، زیرا به دلیل عدم سابقه معاملاتی، اطلاعات تاریخی مربوط به آن­ها اندک می باشد. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران وسرمایه گذاران بالقوه، مهمترین مسئله ای می باشد که سرمایه­گذاران در مورد این شرکت­ها با آن مواجهند. در چنین شرایطی شرکت­های جدیدالورود اطلاعاتی به بازار ارائه می کنند که بر مبنای آن­ها سهام قیمت یابی می گردد.

شواهد تجربی نشان می­دهد سرمایه­گذاران به اطلاعاتی نظیر سود هر سهم اتکاء کرده و در
قیمت­گذاری سهام از آن بهره گیری می­کنند. این پیش­بینی­ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت می باشد. پس خطای پیش­بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه می باشد. پژوهش­های متعددی نیز در زمینه تبیین عوامل مؤثر در پیش بینی سود و بازده سهام هست که بر مربوط بودن سود پیش­بینی شده در تصمیم­گیری بهره گیری کنندگان صورت­های مالی تأکید دارند. این پژوهش­ها در حوزه عرضه اولیه سهام و یا پس از چند سال فعّالیّت در بازار سرمایه هستند.

با در نظر داشتن مطالب فوق این سؤال مطرح می­گردد که آیا خطای پیش­بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در سال ورود به بورس تأثیر می­گذارد؟ و آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت­ها به بورس همچنان هست یا تغییر می­کند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی می باشد؟

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.


دیدگاهتان را بنویسید