عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حدود مطالعاتی

قلمرو پژوهش چارچوبی را فراهم می­کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

 

1-7-1قلمرو مکانی پژوهش

جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکت­های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای ذکر گردیده می­باشد.

 

2-7-1قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی این پژوهش با در نظر داشتن در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش و محدودیت­های هزینه و زمان، 6 ساله و از ابتدای سال 1382 تا انتهای 1387 می­باشد.

 

3-7-1قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش، مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام مربوط به شرکت­های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی مورد کنکاش قرار می­گیرد.

 

8 ـ 1 فرضیه­ های پژوهش

با در نظر داشتن اهداف پژوهش، سؤالات اساسی پژوهش و هم چنین چارچوب نظری پژوهش فرضیّات زیر تدوین و ارائه می­گردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آن­ها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم:

فرضیات اصلی:

  1. بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در سال ورود به بازارسرمایه ارتباط هست.
  2. بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت پس از یک سال از ورود به بازارسرمایه ارتباط هست.

فرضیه فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوع صنعت بر ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام تأثیر می­گذارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.


دیدگاهتان را بنویسید