عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

مقدمه

بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. در چنین فضایی بهره وری و مزیت رقابتی بنگاه ها در گرو ظرفیت تولید ، پردازش و کاربرد موثر دانشی قراردارد که در گستره ای جهانی پایدار شده می باشد . در این گستره ، فعالیت های اصلی بنگاه ، خواه به گونه مستقیم و خواه از طریق شبکه ها ، از خلال ارتباط میان عامل های اقتصادی و در مقیاسی جهانی انجام می پذیرد. در واقع تولید یا خدمت رسانی سازمان های اقتصادی جدید ، در گرو فرایندهای اکتساب و پردازش منابع دانش و اطلاعات و ابزارهای مرتبط با این پردازش می باشد . فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضح روشن می باشد که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید می باشد.

در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ پژوهش، شکل گیری مفهوم اقتصاد دانشی، تعریف دانش، پدیدار شناسی کسب وکار، اشکال جدید منابع انسانی، دارایی های نامشهود، تاریخچه ی سرمایه ی فکری، اجزاء مدل و تعاریف مختلف و مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری مورد مطالعه، تبیین و تشریح قرار گرفته می باشد و در انتهای فصل به پژوهش های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز تصریح گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مقاله , مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست  و مطالعه این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها ارتباط مستقیمی هست یا نه .

هدف ازین پژوهش آگاه کردن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در اندازه سود شرکت می باشد . سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و بهره گیری مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود گردد .

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود :

  • شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
  • اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
  • ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید