عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بازده تحقق یافته پیش روی بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه­گذاری به گونه وسیعی مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته[1]

بازده­ای می باشد که واقع شده و کسب شده می باشد. در واقع بازده تحقق یافته بازده­ای می باشد که به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده می باشد.

 

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار[2]

عبارت می باشد بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه­گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه می باشد و احتمال دارد برآورده گردد و یا این که برآورده نشود. سرمایه­گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن می باشد تحقق نیابد. سرمایه­گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می­تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران گردد، در حالی که این امر در کوتاه مدت کمتر اتفاق می­افتد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

13 ـ 2 اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکل می­گردد:

 

1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی[3]

مهمترین جزء بازده سودی می باشد که به صورت جریان­های نقد دوره­ای سرمایه­گذاری بوده و
می­تواند به صورت بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت­ها این می باشد که منتشر کننده پرداخت­هایی را به صورت نقدی به دارند دارایی پرداخت می­کند. این جریان­های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط می باشد.

1 . Realized Return

2 . Expected Return

3 . Yield

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.


دیدگاهتان را بنویسید