عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک

راک[1]، 1986 نیز نوعی تقارن اطلاعاتی را مطرح نمود اما در مدل وی بر خلاف مدل بارون، بین انتظار دهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد بلکه بین سرمایه گذاران مطلع و نامطلع عدم تقارن اطلاعاتی هست. راک فرض می­کند که دو گروه سرمایه گذاران بالقوه در بازار وجود دارند:

  1. سرمایه­گذاران مطلع[2]، این گروه از سرمایه­گذاران برای جمع­آوری و بدست آوردن اطلاعات سرمایه زمان صرف می­کنند و در نتیجه بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده­اند فقط سهام جدیدی را خریداری می­کنند که انتظار دارند پس از معامله در بازار ثانویه دچار افزایش قیمت گردند.
  2. سرمایه گذاران نامطلع[3]، این گروه از سرمایه گذاران هر سهم جدیدی را که وارد بورس می­گردد بدون استثناء خریداری می­کنند. راک معتقد می باشد که در تمام عرضه­های اولیه سهام در بورس سرمایه گذاران نامطلع بخش اعظم سهام جدید را خریداری خواهند نمود و حال اگر سهام جدید به قیمت گران عرضه گردد سرمایه گذاران نامطلع متضرر می­گردند. لذا مؤسسات تأمین سرمایه به مقصود حفظ سرمایه­گذاران نامطلع بایستی سهام جدید را به قیمتی پایین تر از قیمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند و این امر موجب می­گردد که سرمایه گذاران نامطلع نیز نرخ بازده قابل قبولی روی سهام جدیدی که خریداری نموده­اند به دست آورند.

از آن جایی که همواره نوعی عدم اطمینان بر قیمت­های سهام جدید حاکم می باشد اگر انتشار دهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه بخواهند که سهام جدید را به قیمت مورد انتظار در بازار عرضه نمایند سبب می­گردد که سرمایه­گذاران نامطلع مقدار زیادی سهام گران را خریداری نمایند. این موضوع به «مصیبت برندگان» تصریح دارد. پس مؤسسات تأمین سرمایه به مقصود نگه داشتن
سرمایه­گذاران نامطلع در بازار سهام جدید مجبورند برای سهام جدید تخفیفی قائل گردند و در نتیجه سرمایه­گذاران نامطلع نیز به نرخ بازده مورد انتظار خود بر روی سهام جدید دست خواهند پیدا نمود. پس طبق این مدل، مؤسسات تأمین سرمایه برای حفظ سهامداران نامطلع که بخش اعظم سهام گران قیمت را خریداری خواهند نمود بایستی سهام جدید را به قیمتی پایین­تر از قیمت مورد انتظار در بازار به فروش برسانند.

برای تشریح اصلاح «مصیبت برندگان» می­توان گفت کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید را در یک حراج ارائه می­کند بالاترین ارزش را بر روی جنس خریداری شده قرار می­دهد. پس احتمالاً برنده حراج یک فرد خیلی خوش بین در مورد ارزش واقعی شیء مورد حراج می باشد و برنده شدن در حراج دلالت بر این دارد که برنده حراج، بیش از ارزشی که آن شیء دارد برای آن پول پرداخت نموده می باشد، به این حالت «مصیبت برندگان» می­گویند. در مورد سهام جدید نیز توانایی برنده شدن در تخصیص سهام می­تواند علامت این باشد که قیمت سهام گران می باشد. پس حالت مصیبت برندگان زمانی اتفاق می­افتد که قیمت سهام گران می باشد و سرمایه­گذاران نامطلع بخش بزرگی از سهام جدید را به خود اختصاص داده­اند پس اگر سرمایه­گذاران نامطلع می­توانند تمام یا بخش عمده­ای از سهام را به خود تخصیص دهند به خاطر این می باشد که سرمایه­گذاران آگاه حاضر به خرید این سهام نبوده­اند و تنها سرمایه­گذاران ناآگاه هستند که حاضر به خرید سهام جدید بوده­اند به بیانی دیگر از آن جائی که سرمایه گذاران آگاه احتمالاً زمانی اقدام به خریداری سهام جدید می­نمایند که سهام جدید با تخفیف عرضه شده باشد، پس اندازه تقاضا برای سهام جدیدی که زیر قیمت عرضه شده باشند بالا خواهد رفت و در نتیجه سرمایه­گذاران نامطلع قادر به خرید بخش اندکی از سهام مطلوب هستند، لذا سرمایه­گذاران نامطلع زمانی موفق می­گردند که بخش بزرگی از سهام جدید را به خود تخصیص دهند که سهامداران مطلع اقدام به خرید سهام جدید، مانع از بروز پدیده «مصیبت برندگان» و زیان دیدن سرمایه­گذاران نامطلع گردند.

راک اظهار می­دارد که مؤسسات تأمین سرمایه بایستی همواره در ایجاد تخفیف قیمت نوعی تعادل را ایجاد نمایند. زیرا که اگر مؤسسات تأمین سرمایه تخفیف بیشتری از اندازه تعادلی قائل شوند بایستی انتظار از دست دادن مشتریان خود داشته باشند. مؤسسات تأمین سرمایه­ای که تخفیف کمتری از اندازه تعادلی قائل شوند با پدیده «مصیبت برندگان» مواجه می­گردند پس مؤسسات تأمین سرمایه بایستی تعادل در تخفیف قیمت اولیه را به گونه­ای ایجاد نمایند که هم مشتریان خود را حفظ نمایند و هم سرمایه­گذاران نامطلع را در بازار سهام جدید حفظ نمایند (عبداله زاده، 1381، ص 29)[4].

3 . Rock, 1986

[2] . Informed Investor

[3] . Uninformed Investors

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.