عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بازده تحقق یافته پیش روی بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به گونه وسیعی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

 

1-12-2 بازده تحقق یافته[1]

بازده ای می باشد که واقع شده می باشد، یا بازده ای می باشد که کسب شده می باشد. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای می باشد که، به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده می باشد.

 

2-12-2 بازده مورد انتظار[2]

عبارت می باشد از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه می باشد و احتمال دارد برآورده گردد و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن می باشد تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران گردد، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد .

13-2  اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می گردد :

 

1-13-2 سود دریافتی[3]

مهم ترین جزء بازده سودی می باشد که به صورت جریان های نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و           می تواند به نمودار بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این می باشد که منتشر کننده     پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریان های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط می باشد.

 

2-13-2 سود(زیان)سرمایه[4]

دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه می باشد که مخصوص سهام عادی می باشد اما در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی می باشد سود(زیان)سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی می باشد که دارندۀ اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود و یا زیان باشد.مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر می باشد :

(1-2)                                                          سود دریافتی =  بازده کل هر اوراق بهادار TR

 

ارتباط (1-2) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بها داری می باشد. ارتباط بالا را می توان این گونه بیان نمود، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت می باشد. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی تواند منفی باشد.

2-Realized Return

3-Expected Return

1-Yield

2-Capital Gain

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1  اهداف پژوهش

در این پژوهش قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده می باشد مورد اندازه گیری قرار می گیرد .

هدف اولیه پژوهش : تعیین اندازه تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران

هدف ثانویه پژوهش : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه  ناشی از قیمت عرضه اولیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید