پایان نامه ارشد

پایان نامه حسابداری:تعیین خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی  قسمتی از متن پایان نامه :   بازده تحقق یافته پیش روی بازده مورد انتظار تعیین تفاوت Read more…

By 92, ago